1. Rekisterin nimi

Salontrading / Nice-Job sähköisen suoramarkkinoinnin rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Salontrading
Kaarlejoentie 178, 21340 Tortinmäki
info@nice-job.fi

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kai Lähde kai.lahde@nice-job.fi

4. Rekisteriasiat

Rekisteriasoita hoitava yhteyshenkilö tai muu yrityksemme edustaja vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Salontrading / Nice-Job sekä yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

6. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde edustamansa yrityksen kautta.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumeo
  • Henkilön edustaman yrityksen tai yhteisön nimi

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, hakemistoista, hakemistoplalveluista, yritysten omilta kotisivuilta ja kolmansien osapuolten nettisivuilta.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Salontrading / Nice-Job tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja säilytetään fyysisesti MailChimpin palvelimilla Yhdysvalloissa ja ne täyttävät EU:n vaatimukset tietojen siirron ja suojauksen osalta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteita

ATK:lla käsiteltävien tietojen hallinna toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Yhteys rekisterin ja paikallisen tietokoneen välillä on suojattu SSL-salauksella. Vain määrätyillä Salontrading / Nice-Job työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

13. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista tai tietojen poistoa.
 Korjausvaatimus sähköpostitse.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltopyyntö on esitettävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen.