Asiak­kai­tamme ovat hoi­toalan ja parturi-kampaamoalan yri­tykset sekä alan opis­ke­lijat ja ammattilaiset.

Rekis­te­röidy tästä:

Yritys

Opis­ke­lija

 

HUOM !
Rekis­te­röi­ty­misen jäl­keen saat käyt­tä­jä­tun­nukset säh­kö­pos­titse.
Jois­sakin tapauk­sissa rekis­te­röi­ty­mis­tiedot eivät ole palau­tu­neet asiak­kaal­lemme, tai ovat jou­tu­neet ros­ka­pos­tiin. Mikäli et ole saanut käyt­tä­jä­tun­nuksia kahden arki­päivän kuluessa, pyy­dämme otta­maan yhteyttä puhe­li­mitse nume­roon 0400526972.